Tidskriften

Vår tidskrift som utkommer med 4 nummer/år (mars, juni, september, december) innehåller programverksamhet, växtbeskrivningar, odlingsråd, reseberättelser m.m.


Eftersom sällskapets medlemmar bor på skilda håll i landet, vill vi med vår tidskrift skapa engagemang och intresse för vår gemensamma fritidsverksamhet som amatörodlare.


Med nr 4 av tidskriften bifogas en frölista med fröer insamlade av medlemmarna.


Vill du beställa gamla nummer går det bra i den mån de finns kvar.

Kostnad 5 kr/nr + B-porto (1 st = 6.50 kr, 2 st = 13 kr, 3-5 st = 26 kr, 6-10 st = 39 kr,

11-20 st = 52 kr, 21-40 st = 65 kr).


Är du  intresserad av enstaka artiklar, kontakta oss så  skickar vi dem via e-post.

Sällskapet Blomstervännerna

                                        Sällskapet Blomstervännerna © 2015