Om Sällskapet

Sällskapet Blomstervännerna

Målsättning

 

Att stödja och stimulera odling av växter från hela världen. Sällskapet verkar även för praktisk och estetisk trädgårdsanläggning samt för olika odlingssätt. Vi vill medverka till att trädgårdsintresserade går samman och vidareutvecklar sitt sinne för det sköna och roliga i att skapa en trädgård. Vår förhoppning är även att ge inspiration och nya tips för den egna trädgården.

 

 

Tidskrift

 

Vår tidskrift som utkommer med 4 nummer per år innehåller programverksamhet, växtbeskrivningar, odlingsråd, reseberättelser m.m. Med nr 4 av tidskriften bifogas en frölista med fröer insamlade av medlemmarna. Eftersom sällskapets medlemmar bor på skilda håll i landet, vill vi med vår tidskrift skapa engagemang och intresse för vår gemensamma fritidsverksamhet som amatörodlare.

 

 

Programverksamhet

 

På våra medlemsmöten har vi föredrag med bildvisning om olika trädgårdsrelaterade ämnen. Dessa hålls antingen av inbjudna specialister eller av våra egna medlemmar. I samband med mötena har vi lotterier med växter, fröpåsar, odlingstillbehör m.m. som vinster och naturligtvis kaffeservering. Vid höstens inledande möte anordnar vi en marknad där medlemmarna kan sälja  växter, egenodlade frukter och bär, egentillverkad sylt, marmelad, inläggningar etc.   I december hålls frölistegenomgång med bildvisning av ett urval av det utbud som finns i årets frölista. Då träffas medlemmarna och pratar trädgård och möjlighet finns också att visa egna bilder.

 

 

Kursverksamhet

 

Kurser efter säsong och tillgång på kursledare samt givetvis efter medlemmarnas önskemål.

 

 

Trädgårdsbesök

 

Vi anordnar utflykter och resor för att tillsammans se intressanta trädgårdar och växter. Besöken i privata trädgårdar brukar vara speciellt sevärda och ge många tips. Resorna kan inkludera besök hos någon plantskola eller specialodlare. Alla typer av utflykter brukar ge möjlighet till växtinköp.

 

 

                                        Sällskapet Blomstervännerna © 2015